POZBĄDŹ SIĘ NADWRAŻLIWOŚCI!

W terminie od 1.06.2023 do 30.06.2023 roku odbywa się ogólnopolski konkurs konsumencki pod nazwą POZBĄDŹ SIĘ NADWRAŻLIWOŚCI!

Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zakupu dowolnej pasty elmex® na nadwrażliwość, zachować paragon i udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe:Dlaczego warto walczyć z nadwrażliwością? Wyślij sms* na numer 4321 o treści elmex.numer dowodu zakupu.odpowiedź na pytanie konkursowe.

W konkursie można wygrać:

  • 5 x 5000 zł na profesjonalną opiekę stomatologiczną
  • 40 x 500 zł na konsultacje stomatologiczne
  • 150 x zestaw produktów elmex® na nadwrażliwość
  • Materiały informacyjne i reklamowe.

    Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie akcji.

    *Koszt sms-a według taryfy Twojego operatora. Całkowita długość sms-a to 160 znaków (włącznie ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi, prefiksem i numerem dowodu zakupu). Organizatorem konkursu jest Los Mejores Sp. z o.o. sp. k. Administratorem Twoich danych osobowych jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celach związanych z realizacją konkursu, w tym w celu rejestracji i obsługi zgłoszeń oraz w celu wysyłki nagród. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz Nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów realizacji konkursu oraz realizacji praw przysługujących Ci w związku z udziałem w konkursie. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Przysługuje Ci prawo do: (a) dostępu do treści swoich danych osobowych, (b) sprostowania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) przenoszenia swoich danych osobowych oraz (f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.