Pozbądź się nadwrażliwości!

W terminie od 2.11 do 30.11.2023 roku odbywa się ogólnopolski konkurs konsumencki pod nazwą Pozbądź się nadwrażliwości!

Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zakupu dowolnej pasty elmex® na nadwrażliwość, zachować paragon i udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe:Jak skutecznie pozbyć się nadwrażliwości? Wyślij sms* na numer 4321 o treści elmex.numer dowodu zakupu.odpowiedź na pytanie konkursowe.

W konkursie można wygrać:

  • 3 x 5000 zł na profesjonalną opiekę stomatologiczną
  • 40 x 500 zł na konsultacje stomatologiczne
  • 100 x zestaw produktów elmex® na nadwrażliwość
  • Materiały informacyjne i reklamowe.

    Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie akcji.

    *Koszt sms-a według taryfy operatora. Całkowita długość sms-a to 160 znaków (włącznie ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi, prefiksem i nr dowodu zakupu). Organizatorem Konkursu jest Los Mejores sp. z o.o. sp.k. Administratorem danych osobowych jest Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa (ADO). Dane są przetwarzane w celu realizacji Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO, takich jak obsługa reklamacji i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane laureatów są ponadto przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych ciążących na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu lub obsługi wniesionej reklamacji, a w przypadku laureatów ponadto przez okres wynikający z przepisów podatkowych. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie prawa lub podmioty przetwarzające dane w imieniu ADO. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie i wniesienia skargi do PUODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody. Pełna treść klauzuli znajduje się w Regulaminie Konkursu.