Wygrywaj z nadwrażliwością!

W terminie od 1.04 do 30.06.2024 roku odbywa się ogólnopolski konkurs konsumencki pod nazwą Wygrywaj z nadwrażliwością!

Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zakupu dowolnej pasty elmex® Sensitive, zachować paragon i na stronie www.elmexkonkurs.pl udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jak wygrywasz z nadwrażliwością?

W konkursie można wygrać:

  • 3 x 5 000 zł
  • 30 x 500 zł
  • 100 x zestaw produktów elmex® na nadwrażliwość
  • Materiały informacyjne i reklamowe.

    Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie akcji.

    Organizatorem Konkursu jest Los Mejores sp. z o.o. Administratorem danych osobowych jest Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa (ADO). Dane są przetwarzane w celu realizacji Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO, takich jak obsługa reklamacji i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane laureatów są ponadto przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych ciążących na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu lub obsługi wniesionej reklamacji, a w przypadku laureatów ponadto przez okres wynikający z przepisów podatkowych. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie prawa lub podmioty przetwarzające dane w imieniu ADO. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie i wniesienia skargi do PUODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody. Pełna treść klauzuli znajduje się w Regulaminie Konkursu.